Szkolny zestaw podręczników

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

w roku szkolnym 2014/2015

  

PRZEDMIOT

 

KLASA

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWCA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

0

W.Żaba-Żabińska

„Odkrywam Siebie Szkoła Tuż-Tuż”

Mac

 

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

I

Maria Lorek

„Nasz Elementarz”

Podręcznik rządowy

II a

K.Grodzka,

B.Skołowska

„Gra w kolory”

Juka

II b

E.Hryszkiewicz,

B.Stępień

„Elementarz XXI wieku”

Nowa Era

III

K.Grodzka,

B.Skołowska

„Gra w kolory”

Juka

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

II

Read Carol

Soberón Ana

Bugs World II

Nowe książki + ćwiczenia A

Macmillan

III

Read Carol

Soberón Ana

Bugs World III

Nowe książki + ćwiczenia A

Macmillan

 

 

 

 

 

 

RELIGIA

0

Ks.Wł.Kubik SJ

„Jesteśmy dziećmi Boga „

WAM  Kraków

I

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”                     + ćwiczenia

Św. Wojciech

Poznań

II

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

„Kochamy Pana Jezusa”

Św.Wojciech

Poznań

III

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Św.Wojciech

Poznań

IV

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

„Jestem chrześcijaninem”

Św. Wojciech

Poznań

V

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

„Wierzę w Boga”

Św.Wojciech

Poznań

VI

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

„Wierze w kościół”

Św.Wojciech

Poznań

 

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

IV

R. Lolo,

A. Pieńkowska,

R. Towalski,

W. Kalwat

„Historia wokół nas”

 

 

WSiP

V

R. Lolo,

A. Pieńkowska,

R. Towalski

„Historia wokół nas”

 

 

WSiP

VI

    R.Lolo,

A.Pieńkowska

„Historia wokół nas”

WSiP

 

JĘZYK ANGIELSKI

IV

Colin Granger,

Katherine Stannett

New Hot

Spot 1

+ nowe ćw.

Macmillan

V

Colin Granger,

Katherine Stannett

Hot Spot 2

+ nowe ćw.

Macmillan

VI

Colin Granger,

Katherine Stannett

Hot Spot 3

+ nowe ćw.

Macmillan

 

JĘZYK

POLSKI

 

IV

Aleksander Rawicz

„Ciekawi świata”

+ ćwiczenia

OPERON

(nowa podst. progr.)

V

Aleksander Rawicz

„Ciekawi świata”

+ ćwiczenia

OPERON

(nowa podst. progr.)

VI

Aleksander Rawicz

„Ciekawi świata „

+ ćwiczenia

OPERON

(nowa podst. progr.)

MATEMATYKA

IV

H. Lewicka,

M. Kowalczyk

„Matematyka wokół nas”

WSiP

V

H. Lewicka,

M. Kowalczyk

„Matematyka wokół nas”

WSiP

VI

H. Lewicka,

M. Kowalczyk

„Matematyka wokół nas”

WSiP

PRZYRODA

IV

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer,

J. Stawarz

Tajemnice przyrody”

+ 2 ćw.

 

Nowa Era

V

J. Ślósarczyk,

R.Kozik,

F.Szlajfer

„Tajemnice przyrody”

+  2 ćw.

Nowa Era

VI

J.Stawarz,

F.Szlajfer,

H.Kowalczyk

„Tajemnice przyrody”

+2 ćw.

Nowa Era

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

V-VI

T. Król

„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

PLASTYKA

 

IV-VI

S.K. Stopczyk,

J. Chołaścińska, B. Neubart

Plastyka 4-6

+ ćw

WSiP

MUZYKA

IV

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

Klucz do muzyki 4 + ćw.

WSiP

V

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

Klucz do muzyki 5 + ćw.

WSiP

 

VI

 

 

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

Klucz do muzyki 6 + ćw.

WSiP

INFORMATYKA

IV

V

VI

Grażyna Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Migra