HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI i IMPREZ

 SZKOLNYCH W ROKU 2013/2014

 

 

 

WRZESIEŃ

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

      J. Pakisz

      B. Waszkiel

 

Sprzątanie świata – akcja ekologiczna

      B. Gbur

wychowawcy klas

Cityslow

     wychowawcy klas

 

PAŹDZIERNIK

Ślubowanie kl.I

I.Sobczak

K.Jurczak

Rodzice

trójka klasowa

Dzień Papieski

      B.Borowik

 

Dzień Edukacji Narodowej

      K.Symonowicz

E.Włodarska

LISTOPAD

Dzień Niepodległości

     J.Gołaszewska

 

GRUDZIEŃ

„Jasełka”- Wigilia szkolna

      B.Borowik

      K.Jurczak

 

STYCZEŃ

Ferie zimowe

     B.Gbur

wychowawcy klas

Choinki klasowe

     wychowawcy klas

 

Bal karnawałowy

     wychowawcy klas

 

LUTY

Walentynki IV-VI

    K.Symonowicz

    J.Gołaszewska

Samorząd szkolny

MARZEC

Powitanie wiosny kl. 0-III

    I.Sobczak

wychowawcy kl. 0-III

Powitanie wiosny kl. IV-VI

    B.Waszkiel

     B.Gbur

Pasowanie ucz. kl.I na czytelnika

    E.Włodarska

      K.Jurczak

      I.Sobczak

KWIECIEŃ

Dzień Ziemi

   B.Gbur

    T.Brzostek

 

MAJ

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   M.Zieliński

 

Dni Rodziny

   M.Zawacka

wychowawcy klas

Dzień Języków Obcych

   K.Symonowicz

   M.Łopatko

 

CZERWIEC

100 rocznica wybuchu I wojny światowej

   M. Zieliński

   wychowawcy klas IV-VI

Dzień szkoły bez przemocy

   D.Mandera

 

Zakończenie VI klas

    B.Waszkiel

 

 

 


 

KONKURSY

 

LISTOPAD

Konkurs Fotograficzny

„Dobromiejska jesień w obiektywie”

I.Sobczak

 

 

 

 MARZEC

Konkurs recytatorski

E.Włodarska

J.Gołaszewska

 

Konkurs pisanka, palma wielkanocna

W.Olszewska

 B.Gbur

 

 

KWIECIEŃ

Konkurs ortograficzny

J.Gołaszewska

 

 

Konkurs matematyczny „Kangur”

M.Macutkiewicz

 

 

MAJ

Międzyszkolny konkurs ortograficzny uczniów klas III

„Mistrz Ortografii 2014”

 

I. Sobczak

 

T. Brzostek