Pedagog szkolny pokój nr 24

mgr Dorota Mandera

Godziny pracy:

Poniedziałek od 10.30 do 15.30

Środa od 8.00 do 16.00

Piątek od 8.00 do 13.00

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

1.     Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2.     Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3.     Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4.     Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

5.     Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

6.      Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Zadania

§23.Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje, poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole

  

Współpraca z rodzicami

 

 Współpraca z uczniami

 

 Współpraca z nauczycielami

 

Współpraca z instytucjami

 

 

POMOC ON-LINE

www.narkomania.org.pl

www.przyjaciele.org

www.interwencjakryzysowa.pl

www.niebieskalinia.pl

ANONIMOWY PRZYJACIEL INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA

http://pomoctel.free.ngo.pl

e-mail:

pomoctel@free.ngo.pl

pomoctel@op.pl

telefon_zaufania@wp.pl

 

 

Apel Twojego dziecka

 

·         Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

·         Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.

·         Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w  ogóle możliwe.

·         Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.

·         Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

·         Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

·         Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

·         Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.

·         Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

·         Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

·         Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

·         Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To, dlatego nie zawsze się rozumiemy.

·         Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

·         Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

·         Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

·         Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

·         Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o takiej nawet ci się nie śniło.

·         Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

·         Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

·         Nie bój się miłości. Nigdy.

 

Autor: Janusz Korczak

pedagog, pediatra, pisarz,

prekursor walki o prawa dziecka

Ciekawe adresy:

 www.dzieckowsieci.pl          www.sieciaki.pl

www.ortograffiti.pl             Polska.pl -Strefa Wiedzy             www.fdn.pl/index